Vad är UGL?

UGL-veckan ger dig en självinsikt, trygghet och en plattform i ditt framtida karriär som ledare. Även som gruppmedlem och som privatperson kommer du ha nytta av kursen. Veckan handlar om att hantera och bygga upp välfungerande relationer. UGL – Utveckling av Grupp och Ledare är en utbildning hur en grupp utvecklas och mognar över tiden. Vad som händer i gruppen under denna process och vad som främjar respektive hämmar en positiv grupputveckling. Vilken form av ledarskap, vilken form av ledarstil gynnar gruppens utveckling. Kursen handlar om ledarskapets utmaningar och möjligheter relaterat till gruppens mognad.

 

Vad är UGL – vad arbetar man med under kursen?

Under UGL veckan jobbar vi med upplevelsebaserad inlärning. Vi arbetar med konkreta uppgifter, du reflekterar kring ditt eget och andras beteenden. Det är så du lär dig ”learning by doing”. Kursen är välstrukturerad och upplägget följer en röd tråd. Utifrån dina upplevelser bygger du allmängiltiga teorier mänskligt beteende och om upplevelsernas innehåll och verkan. Reflektion och reflektiva dialoger och diskussioner bygger på inlärningseffekten och utvecklingen hos deltagaren och hos gruppen. Kursen i sig är krävande och du behöver vara fokuserad under veckan.

 

Vad är UGL – hur många deltagare är man per grupp?

Deltagarantalet är minst åtta personer och maximeras till 12 personer. Handledarna som skall vara två, är av Försvarshögskolan registrerade och behöriga. Det finns ett handledarregister på Försvarshögskolans hemsida där finner du dom som är certifierade handledare. Se hela registret

 

Vad är UGL – Hur många dagar pågår kursen?

Kursen genomförs under fem sammanhängande dagar och äger rum under internatform. Det är inte möjligt att komma och gå under kursens gång eller att utföra annat arbete eller studier. Om man av något skäl behöver avbryta kursen, bör denna genomföras, från sin början, vid annat tillfälle. Andra än kursdeltagare har inte tillträde som observatör eller i någon annan funktion.

 

Vad är UGL – hur sammansätts gruppen?

Eftersom olikheter berikar bör därför sammansättas av människor var av så skilda kategorier som möjligt. Efter ålder, kön, yrkesbakgrund, etnicitet etc. 
UGL är en kurs för en så kallad främlingsgrupp där man inte bär på ”ryggsäckar” med antaganden om varandra och därför inte hämmas av tidigare intryck eller föreställningar. Det skall inte heller finnas något beroendeförhållande av varandra efter genomförd utbildning eftersom detta kan leda till försiktighet i att uttrycka vad man tycker, tänker och känner om arbete och ledarskap. Chefen och medarbetaren bör gå på skilda UGL-kurser.

 

Välkommen till UGL!