UGL och chefsstöd

Söker Du en ledarutbildning?

Vill Du utvecklas som ledare?

Behöver du individuell ledarutveckling och vill gå UGL som är fem dagar eller/och Utvecklande Ledarskap på 3+1 dag.  Du kommer att bli effektivare som ledare och som gruppmedlem. Din självinsikt ökar och du får reda på drivkrafterna bakom ditt beteende. Du  blir mer effektiv som ledare och gruppmedlem och kommer att skapa välfungerande relationer. Behöver du chefsstöd och en samtalspartner gällande ditt ledarskap, kontakta då mig. För att kunna leda behöver du förstå dig själv, förstå hur människor fungerar. Det kan jag bidra till.  Nytt: Utvecklande Ledarskap i Göteborg 2019-11-06—08 och 2020-01-15, totalt 3+1 dag.

Se vårens UGL kurser 2019  Du når mig på mig på telefon 0733-25 10 43 eller via matti@ledarskaparen.se.

UGL Utvecklande Ledarskap
Matti Kortelainen Ledarskaparen