Behöver du ledarträning?

Vill du utvecklas som ledare?

Behöver du individuell ledarutveckling och träning så rekommenderar jag dig att gå UGL som är fem dagar eller/och Utvecklande Ledarskap på 3+1 dag.  Du kommer att bli effektivare som ledare och som gruppmedlem. Din självinsikt ökar, blir mer effektiv och du blir medveten om drivkrafter bakom ditt beteende. Du  blir mer effektiv som ledare och gruppmedlem och kommer att skapa välfungerande grupper som bidrar till ökad kvalitet och lönsamhet. Behöver du chefsstöd och en samtalspartner kring ditt ledarskap, kontakta då mig. För att kunna leda behöver du förstå dig själv, förstå hur människor fungerar. Det kan jag bidra till. 

Du når mig på mig på telefon 0733-25 10 43 eller via matti@ledarskaparen.se.

 

UGL Utvecklande Ledarskap
Matti Kortelainen Ledarskaparen