Om Ledarskaparen

Det är jag Matti Kortelainen som är Ledarskaparen. Jag har Socionomexamen och är Diplomerad  Marknadsekonom från Lunds Universitet. Jag är handledare i Utveckling av Grupp och Ledare (UGL), Försvarshögskolans utbildning i ledarskap och gruppdynamik och handledare i Utvecklande Ledarskap. Läs mer om UGL/UL
Är också Certifierad i SDI – Strength Deployment Inventory®Premier Edition.
Ledarskaparen ingår i ett konsultnätverk och samarbetar med flera UGL arrangörer och andra konsulter i olika uppdrag.

Du når mig på telefon 0733-25 10 43 och via matti@ledarskaparen.se

 

Övrigt

• ‪Långvarig erfarenhet från offentlig, ideell och privat verksamhet.‬
• ‪Arbetat som VD i mindre företag.‬
• ‪Tycker om att arbeta med grupper och individer och gläds åt när verksamheten fungerar och medarbetarna trivs.‬
• ‪Arbetat med demokratiskt styrda organisationer.