Hur arbetar vi?

Vi arbetar med upplevelsebaserad pedagogik, med konkreta uppgifter och övningar . Ni deltar aktivt i uppgifter, övningar, arbetar med feedback och reflekterar över beteenden. Skaffar er lärdomar, insikter och nya sätt att hantera situationer.  Med föreläsningar ger vi en teoretisk förståelse till vad som händer i gruppen och hos individen. Till min hjälp har vi b la verktygen från Utveckling Grupp Ledarskap (UGL),  kartläggningsverktyget SDI – Strength Deployment Inventory®Premier Edition. Läs mer om SDI.

Du når mig på 0733-25 10 43 och via mail matti@ledarskaparen.se

Jag  samarbetar med flera UGL arrangörer och ingår i ett brett konsultnätverk.

Mina samarbetspartners:

Rezon AB
Mgruppen
Kvadrat
Mercuri International

Hur arbetar vi? UGL Utvecklande Ledarskap