Erbjudandet

• Jag arbetar med ledarutveckling, med Utveckling av Grupp och Ledare (UGL), med konceptet Utvecklande ledarskap, chefsstöd, utveckling av individer och grupper.

• Jag föreläser om grupper och ledarskap. Hur ni blir effektiva och hur man driver företag.
• Jag arbetar med affärsutveckling och entreprenörskap, i huvudsak med småföretag.
• Jag  utbildar i företagande och utvecklar ert företag.

Du når mig på 0733-25 10 43 och via matti@ledarskaparen.se